รับขวัญวีรบุรุษตัวจริง ปีที่ ๘

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมงานรับขวัญวีรบุรุษตัวจริง ปีที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และร่วมจัดการดูแลในส่วนของอาหารภายในงาน โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 
   
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Institute of Vocational Education, Bangkok

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร