พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กับ สถานประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี กับ สถานประกอบการขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดย ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการเปิดพิธี ซึ่งมีวิทยาลัยในสังกัดทั้งหมด ๑๓ วิทยาลัย และมีบริษัทที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมด ๔๙ บริษัท

 

 
 
ดูรูปและดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร