โครงการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ขึ้นเมื่อวันที ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่ง นางปัทมา วีรวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจากวิทยาลัยสังกัดสถาบัน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

 

 
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร