ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีและการนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีและการนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารจากสถาบันทั้ง ๒๓ สถาบันเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณากำหนดวันจัดงาน, ประเภทการประกวด จำนวน รางวัล, การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาและการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 

 
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Institute of Vocational Education, Bangkok

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร