ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันเข้าร่วมในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภาสถาบัน ได้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหม่ของวิทยาลัยพณิชยการบางนาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย พร้อมทั้งมอบของขวัญสวัสดิ์ดีปีใหม่ ให้แก่ทุกท่าน่

 

 

 
   

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร