เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ"สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ"

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ขึ้น วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม และห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายในวิทยาลัย

 

 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร