ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมประชุมกับวิทยาลัยพณิชยการบางนา วางแผนจัดเตรียมสถานที่และพิธีการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร