ฝึกซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดฝึกซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจัดที่วิทยาลัยพณิชยการบางนา ขอบพระคุณทีมงานจากวิทยาลัยพณิชยการบางนา และคณะอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความสะดวกในการจัดกิจกรรมและนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมครั้งนี้

 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร