การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อทราบรายละเอียดเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) พัฒนาการอาชีวศึกษา ไทย-จีนและการจัดประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

 

 
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร