โครงการอบรมเข้มในการสอนภาษาจีนออนไลน์ ให้แก่ครูสอนภาษาจีน วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการอบรมเข้มในการสอนภาษาจีนออนไลน์ ให้แก่ครูสอนภาษาจีน วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน เพื่อปรับวิธีในการสอนให้ผู้เรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยกราฟฟิกที่สวยงามและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการอบรมในครั้งนี้มีการสอบสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ เพื่อทดสอบทักษะ โดยผู้ประเมิน ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร, นางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และอาจารย์จากบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

 

 
   
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร