ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

 
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรฯ เข้าตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขาวิชาช่างทองหลวง ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

 

 
   
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร