ประชุมฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมประชุมฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการจัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐, ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐, การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 
   
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร