การฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒ ให้แก่บัณฑิตในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในวันนี้

   
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร