พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และปวส.

 

 
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร