ประชุมอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่ง ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบัน รองประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๑

 

 

 
   
   
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร