การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกสาขาวิชา

 

 
   
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร