โครงการยอดเพชรมงกุฎอาชีวศึกษา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมโครงการเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา ระยะที่ ๑ : อบรมพื่้นฐานภาษาจีนและวัฒนธรรม และทักษะการคิดเชิงระบบ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ ซึ่ง ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเรขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสหถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สถาบันการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 
   
   
   
   
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร