การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกันสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ สถาบัน จัดโครงการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 จัดขึ้น โดย ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนเองสู่สาธารณชน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลของการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างนักวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษาและเพื่อให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีการแข่งขันด้านการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentration) และการนำเสนอด้านโปสเตอร์ (Poster presentration) และมีการแสดงโชว์เครื่องประดับจาก กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑ ผลงาน

 

 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร