อบรมการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการอบรมการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรม มีวิทยากรจาก บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล และมีอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน เข้าร่วมการอบรม เพื่อสอนโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับอาจารย์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสอนนักเรียน ให้เข้าใจง่ายขึ้น และมีความสนใจเรียนจากการใช้ Animation ในการทำสื่อการสอน

 

 
   
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร