โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท "ฟรี" ให้ประชาชน
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม - ๓ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันซึ่งให้บริการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร, ครู, นักเรียน, นักศึกษาและอาจารย์ที่มีจิตอาสาบริการประชาชน และให้ความเชื่อมั่นในการให้บริการของนักศึกษาอาชีวศึกษาแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ๒ ศูนย์บริการได้แก่

 

ศูนย์ที่ ๑ ปั๊มน้ำมัน ปตท. บริษัท ที เค ที คอมเมอร์เชียล ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครสถานศึกษาที่รับผิดชอบ คือ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
 
   
ศูนย์ที่ ๒ บริษัทปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สถานศึกษาที่รับผิดชอบ คือ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
   
   

 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร