อบรมการใช้ระบบการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับครูอาสา ด้วยระบบออนไลน์

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดอบรมการใช้ระบบการเรียนการสอนภาษาจีน ด้วยระบบออนไลน์ ขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ภาษาจีน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูอาสามีโปรแกรมใช้ในการจัดการสอนง่ายขึ้น นักเรียน เรียนแล้วเข้าใจง่าย

 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร