พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างอาชีวะไทย-จีน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีการลงนามความร่วมมือระหว่างอาชีวะไทย-จีน ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระพรหมมังคลาจารย์(เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิอี๋ไต่อี๋ลู่และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นประธาน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็น ๑ ในสถาบันที่ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

 

 

 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร