ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิตและวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรฯ เข้าตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ วิทยาลัยเทนิคราชสิทธาราม

 

ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

 
   
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
   
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร