เปิดบ้าน พธ. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในโครงการเปิดบ้าน พธ. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

 

 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Institute of Vocational Education, Bangkok

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร