นางสาวสายฝน พิทักษ์
  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
  email :
       
     
  นางสาวกำยาน อยู่ประเสริฐ
  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
  email : head.office@iveb.ac.th
       
     
    นางสาวศิริวิมล โพธิ์ไพร
    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
    email : siriwimon.job@iveb.ac.th
       
     
    นางสาววีรยา เจ็งฮั้ว
    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)
    email :weeraya.je@iveb.ac.th
       
     
    นางสาวศิริพร มีชาติ
    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
    email : siriporn.tuza@iveb.ac.th
       
     
    นางสาวพิชญ์ชานันท์ แก้ววิไล
    พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
    email :pitchanun@iveb.ac.th
       
      โทร. 0 2450 3572
       
       
       

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
     
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร