สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Institute of Vocational Education : Bangkok

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

      ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ,สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี (ฉบับแก้ไข)
      ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
      ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
      ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
      ๕. สาขาวิชาการตลาด ,สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
      ๖. สาขาวิชาการบัญชี ,สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
      ๗. สาขาวิชาช่างทองหลวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
      ๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
      ๙. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
             

สำหรับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ ให้โทรสอบถามโดยตรงกับประธานสาขาวิชา

      ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  (ประธานสาขาวิชา โทร 082-0854579)
      ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  (ประธานสาขาวิชา โทร 082-0854579)
      ๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยาการธนบุรี  (โทร 02-457-9727)
      ๔. สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  (โทร 02-457-9727)
      ๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยาการธนบุรี  (โทร 02-457-9727)
      ๖.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  (โทร 02-222-1786)
             

สำหรับสาขาวิชาต่อไปนี้ ได้รับแจ้งว่าไม่เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ ได้แก่

      ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
      ๒. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
      ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
สำหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยพณิชยการบางนา ขอขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติมถึงวันที่ 15  พฤษภาคม 2560
             

สำหรับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ ยังไม่ได้ส่งประกาศมาที่สถาบัน ให้ติดต่อไปยังวิทยาลัยที่สมัครและเข้าสอบคัดเลือก

             
             
             
             
             

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
โทร. 024150503 ต่อ 201 หรือ 202