คณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานอาคารมหานคร โดยมี
ดร.กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายออกแบบ บริษัท บวิด-ไทย จำกัด เป็นวิทยากรนำชมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559
   

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EditRegion8
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร