ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(Graduation Registration)

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้
ต้องมีสถานะจบการศึกษาและรายชื่อผ่านสภาสถาบันแล้วเท่านั้น

บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับปริญญา จะต้องสั่งชุดครุยผ่านระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยระบุข้อมูลขนาดตัว (น้ำหนัก ส่วนสูงและความยาวรอบอก) ในระบบเท่านั้น


กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกาษา 2562


กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกาษา 2563


กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกาษา 2564
© Copyright 2017 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
พบปัญหากรุณาติดต่อสอบถาม 0806179983