ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(Graduation Registration)

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้
ต้องมีสถานะจบการศึกษาและรายชื่อผ่านสภาสถาบันแล้วเท่านั้น

บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับปริญญา จะต้องสั่งชุดครุยผ่านระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยระบุข้อมูลขนาดตัว (น้ำหนัก ส่วนสูงและความยาวรอบอก) ในระบบเท่านั้น

(จองชุดครุย สั่งซื่ออุปกรณ์ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567)

(บัณฑิตอัพโหลดรูปสวมชุดครุย ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2567)

กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกาษา 2566
© Copyright 2017 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
พบปัญหากรุณาติดต่อสอบถาม 0806179983