โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ ๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ ๒

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ กิจพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขบวนการจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี, และดำเนินจัดทำ ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี ตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาในทุกสาขาวิชา

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา