โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคน ด้านสมรรถนะดิจิทัล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคน ด้านสมรรถนะดิจิทัล

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตร Re Skill และ Up Skill โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้รับเกียรติจาก นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นประธานพิธีเปิด ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวแสดงความคิดเห็นการจัดทำโครงการ และบรรยายพิเศษ โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ CEO & Founder จาก บริษัท ดิเอส เคิร์ฟ จำกัด โดยการต้อนรับจาก นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา