โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล รุ่น 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล รุ่น 1

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัล ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้เน้นให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและโมบาย อีกทั้งยังเพิ่มทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ Digital Marketing อีกด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา