การประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

การประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ประธานการประชุมโดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา