การประชุมมหกรรมการศึกษาไทย Education In Thailand

เชิญทุกท่านร่วมรับชม Live ถ่ายทอดสด.การประชุม มหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564. ผ่าน youtube live ของสภาการศึกษา https://bit.ly/2zXPkxO

ห้องย่อย 2 วันที่ 29 กันยายน 2564 นำเสนอสรุปผลการวิจัย เรื่อง "การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา" โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จากนั้นเสวนาเรื่อง "บทบาททวิภาคีที่คาดหวังกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ" โดย ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม (อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางประไพ นำธวัช (ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันปิโตเลียมเเห่งประเทศไทย), ดร.สิริชัย นัยกองศิริ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง)

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา