การเรียนการสอนสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รูปแบบทวิวุฒิ ณ Shanghai Technical Institute of Electronics & Information สาธารณรัฐประชาชนจีน 20 มี.ค. 2567
สัมมนา “ยานยนต์ไฟฟ้าไทย” 22 ก.ค. 2566
แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 24 ก.ค. 2566
โครงการประกวดคลิปสืบสานแนวพระราชดำริ หัวข้อ "บันทึกไว้ในใจฉัน" เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565
VTR กิจกรรมเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 29 ต.ค. 2563
power of change 14 ก.ค. 2564
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ได้รับเชิญจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชานตง เข้าร่วมกล่าวในพิธีการเปิดป้ายมนุษยศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระหว่างจีนและนานาชาติ 12 ก.ค. 2564
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กล่าวในงานนิทรรศการการอาชีวศึกษาของประเทศจีน 12 ก.ค. 2564
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา 13 สิงหาคม 2562 13 ส.ค. 2562
อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ 14 ก.ค. 2564