โครงการประกวดคลิปสืบสานแนวพระราชดำริ หัวข้อ "บันทึกไว้ในใจฉัน" เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565
VTR กิจกรรมเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 29 ต.ค. 2563
power of change 14 ก.ค. 2564
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ได้รับเชิญจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชานตง เข้าร่วมกล่าวในพิธีการเปิดป้ายมนุษยศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระหว่างจีนและนานาชาติ 12 ก.ค. 2564
ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กล่าวในงานนิทรรศการการอาชีวศึกษาของประเทศจีน 12 ก.ค. 2564
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา 13 สิงหาคม 2562 13 ส.ค. 2562
อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ 14 ก.ค. 2564