โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศในสถานประกอบการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร 30 ชั่วโมง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศในสถานประกอบการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ระหว่างวันที่ 9-10 และ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ และดำเนินโครงการโดย นายศักดิ์ดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และทีมงาน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา