โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 (รูปแบบออนไลน์) ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบัน เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาท โดยมี ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และให้ข้อคิด บรรยายพิเศษ เรื่อง ทัศนคติและความฉลาด โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร การเตรียมตัวสำเร็จการศึกษา โดย นางอุมาพร ไชยจำเริญ คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน โดย พระครูใบฎีกา (สุพจน์ วงษ์วิลาศ) ดำเนินรายการโดย ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และนางสาวเอมอร อุปชีวะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ในนามคณะกรรมการตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน ตรวจประเมินสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ และบุคลากร

2023 BRICS SKILLS COMPETITION (BRICS FUTURE SKILLS CHALLENGE)

ในงาน 2023 BRICS SKILLS COMPETITION (BRICS FUTURE SKILLS CHALLENGE) โดย BRICS Durban South Afica, BRICS Business Council, Jinan Engineering Polytechnice และ JIEAN HI-TECH จัดการแข่งขันในครั้งนี้ และมีนักเรียนไทยซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างไทย - จีน วิทยาลัยเทคนิควิศวกรรมจี่หนาน กับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข็งขันเทคโนโลยียานยนต์ระบบราง ประเภทกองประเทศไทย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธีรภัทร รังประเสริฐ ประเทศไทย และหยู ช่างจื้อ ประเทศจีน รางวันรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธันยพัฒน์ เหมือนนิล วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประเทศไทย Kou Zetong ประเทศจีน และระดับนานาชาติ ได้รับเหรียญเงิน ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธีรภัทร รังประเสริฐ ประเทศไทย หยู ช่างจื้อ ประเทศจีน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา