ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน

เป็น วงกลมสองชั้น วงกลมชั้นในพื้นหลังเป็นสีแดงเลือดหมู ประกอบด้วยดวงตราเสมาธรรมจักร และลายกนกหางหงส์ ด้านซ้ายและขวา ด้านล่างเสมาธรรมจักร จารึกอักษร ทุ.ส.นิ.ม. เป็นสีเหลืองทอง วงกลมชั้นนอกพื้นหลังเป็นสีขาว มีอักษรสีแดงเลือดหมู ด้านบนมีข้อความชื่อสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ด้านล่างมีข้อความชื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างชื่อดังกล่าวคั่นด้วยดอกสาละ

ดอกไม้ประจำสถาบัน

ดอกสาละอินเดีย Sal Tree หรือ Sal of India

ต้นสาละอินเดีย เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นตรงงาม เป็นไม้เนื้อแข็งหมู่เดียวกับไม้เต็ง รัง และยาง นิยมนำมาทำเสาศาลาวัดโบราณ เป็นต้นไม้มงคลในพระพุทธศาสนา เมื่อคราวพระพุทธองค์ประสูตรและปรินิพพาน มีความเชื่อแต่โบราณว่า สาละเป็น ไม้นำโชค การปลูกสาละจะเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ และบุคลากร เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธรา สีของดอกสาละอินเดีย กลีบดอกด้านในมีสีแดง กลีบดอกด้านนอกมีสีเขียวอ่อนประกายสีทอง มีกลิ่นหอมอบอวล เปรียบเหมือนชื่อเสียงของสถาบันที่ขจรขจายไปทั่ว

สีประจำสถาบัน

สีแดงเลือดหมู (Brown red) และ สีเขียว (Grass green) เป็นสีที่แสดงถึง พลังอำนาจที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

สีแดงเลือดหมู (Brown red) หมายถึง ความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีอำนาจสนับสนุนส่งเสริม ทำลายล้างสิ่งไม่ดี เสริมโชคลาภ รักษาระดับความเจริญรุ่งเรืองคงที่ และก้าวหน้าต่อเนื่อง และเป็นสีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สีเขียว (Grass green) หมายถึง ตัวแทนของการเจริญเติบโต และความเจริญรุ่งเรือง การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและยังแสดงถึงความร่มเย็น เป็นสีประจำของกรุงเทพมหานคร