ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์นอกหน่วยงาน

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมของสถาบัน

การประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2567

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปี พ.ศ. 2568 โดย ดร.สุนทร ก้องสินธุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์

การฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบางนา โดย จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการฝึกซ้อม ในวันนี้มีผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต และคณะครูให้การฝึกซ้อม ตามวิธีการการฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่างภาพ และวิทยาลัยพณิชยการบางนา ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและสถานที่ ในการจัดการฝึกซ้อมในวันนี้

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ.2564

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCIเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา