ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์นอกหน่วยงาน

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมของสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และนางสาวเอมอร อุปชีวะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ในนามคณะกรรมการตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน ตรวจประเมินสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ และบุคลากร

2023 BRICS SKILLS COMPETITION (BRICS FUTURE SKILLS CHALLENGE)

ในงาน 2023 BRICS SKILLS COMPETITION (BRICS FUTURE SKILLS CHALLENGE) โดย BRICS Durban South Afica, BRICS Business Council, Jinan Engineering Polytechnice และ JIEAN HI-TECH จัดการแข่งขันในครั้งนี้ และมีนักเรียนไทยซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างไทย - จีน วิทยาลัยเทคนิควิศวกรรมจี่หนาน กับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข็งขันเทคโนโลยียานยนต์ระบบราง ประเภทกองประเทศไทย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธีรภัทร รังประเสริฐ ประเทศไทย และหยู ช่างจื้อ ประเทศจีน รางวันรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธันยพัฒน์ เหมือนนิล วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประเทศไทย Kou Zetong ประเทศจีน และระดับนานาชาติ ได้รับเหรียญเงิน ทีมวิทยาลัยเทคนิควิศวรรมจี่หนาน สมาชิกในทีม นายธีรภัทร รังประเสริฐ ประเทศไทย หยู ช่างจื้อ ประเทศจีน

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล (Intelligence Center) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล (Intelligence Center) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ดร.ศิริพรรณชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และนางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมคณะผู้บริหารและครู อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมหารือการขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล(Intelligence Center) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง CVM วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ.2564

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCIเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา