ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์นอกหน่วยงาน

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมของสถาบัน

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมโอกาสต่อยอดทางการศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาและเยาวชน เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการต่อยอดงานวิจัย การส่งเสริมและการวางแผนร่วมกันระหว่างสำนักวิจัยและบริการวิชาการของ สทป. และเพิ่มสมรรถนะด้านองค์ความรู้เฉพาะด้าน และหลักสูตรบูรณาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้แบบ Upskill หรือ Reskill ตามนโยบายรัฐบาล

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

พิธีมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพอุสาหกรรมศิลป์

นายสุรพล จิรวรเดช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และนางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพอุสาหกรรมศิลป์ สาขาเครื่องประดับ (รูปพรรณ) สาขาเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) แก่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โดยอธิบดีกรมแรงงาน และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบและห้องแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ.2564

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCIเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา