ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์นอกหน่วยงาน

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมของสถาบัน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 (รูปแบบออนไลน์) ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบัน เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาท โดยมี ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และให้ข้อคิด บรรยายพิเศษ เรื่อง ทัศนคติและความฉลาด โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร การเตรียมตัวสำเร็จการศึกษา โดย นางอุมาพร ไชยจำเริญ คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน โดย พระครูใบฎีกา (สุพจน์ วงษ์วิลาศ) ดำเนินรายการโดย ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ.2564

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCIเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา