ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์นอกหน่วยงาน

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมของสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร รวม 23 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2464 ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร โดยผู้อำนวยการสถาบันทั้ง 23 สถาบัน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะประสานความร่วมมือให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันของ บุคลากร และสถาบันในการพัฒนาให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ซึ่งร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถาบัน โดยได้รับเกียรติ จาก ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีลงนาม และนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ.2564

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCIเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา