ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์นอกหน่วยงาน

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมของสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครร่วมมือกับวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียงของจีนและบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพจีน -ไทย ร่วมกับวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียง และบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามได้แก่ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน นายสุรพล จิรวรเดช รองผู้อำนวยการสถาบัน นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน คุณเจิ้น หย้า หลี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเงินเจ้อเจียง คุณหลี่ จินซง ประธานบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และ คุณกัวถิง รองผู้จัดการ

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ.2564

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCIเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา