การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล (Intelligence Center) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล (Intelligence Center) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ดร.ศิริพรรณชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และนางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมคณะผู้บริหารและครู อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมหารือการขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล(Intelligence Center) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง CVM วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

พิธีมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพอุสาหกรรมศิลป์

นายสุรพล จิรวรเดช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และนางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพอุสาหกรรมศิลป์ สาขาเครื่องประดับ (รูปพรรณ) สาขาเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) แก่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โดยอธิบดีกรมแรงงาน และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบและห้องแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ (CVM)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัย ตามมาตรฐานอาชีพ (CVM) "หลักสูตรการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา