โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนากลยุทธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ ๒) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรอบแนวคิดในการพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคุณภาพในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อีซูซุ ซึ่งบริษัท อีซูซุ ได้มอบรถยนต์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา