ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566

ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566
กำหนดการ


วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ได้จัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 • 2. เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
 • 3. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

การส่งบทความ

 • > ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความวิจัยได้ที่ แบบฟอร์มบทความวิจัย
 • จัดส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 มีนาคม 2567 ที่ E-mail : iveb_research@iveb.ac.th

นำเสนอผลงานตารางการนำเสนอผลงาน

วันที่ 27 เมษายน 2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Webex)

ชื่อห้อง ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ
 101 (เทคโนโลยี เครื่องกล, ไฟฟ้า)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 101  
 102 (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์,ก่อสร้าง, เมคคาทรอนิกส์)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 102  
 103 (เทคโนโลยีสารสนเทศ, ดิจิทัล, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 103  
 104 (เทคโนโลยีดิจิทัล, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 104  
 105 (การบัญชี)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 105  
 106 (การตลาด, การบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 106  
 107 (การตลาด)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 107  
 108 (การโรงแรม)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 108  
 109 (การโรงแรม)  ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 109  
 110 (การโรงแรม อาหารและโภชนาการ) ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 110  
 111 (อาหารและโภชนาการ ช่างทองหลวง) ตรวจสอบรายชื่อ ห้อง 111  
     
     
     
     
     

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (สามารถดาวน์โหลดหลังการดำเนินการนำเสนอผลงานแล้ว)

  • เกียรติบัตรผู้ทรงคุณวุฒิ

   รอผล

 • เกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงาน

  รอผล

 • เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน(หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนใส่ชื่อนามสกุล/สังกัดให้ถูกต้อง)

  รอผล


Download Proceeding

  • รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

   รอผล


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 450 3572 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา