ผู้อำนวยการสถาบันประชุมประชุมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 อาชีวะ ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการสถาบันประชุมประชุมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 อาชีวะ ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมประชุมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 อาชีวะ ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ google meet

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา