ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดสถานที่กักกันตัวในชุมชน (Community Isolation) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดสถานที่กักกันตัวในชุมชน (Community Isolation) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดสถานที่กักกันตัวในชุมชน (Community Isolation)  สำหรับแยกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร 9 ฝั่งถนนสุวินทวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ทั้งนี้จากการพิจารณาในการประชุม เรื่องการหาสถานที่กักกันตัวในชุมชน (Community Isolation) สำหรับแยกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในนาม "จิตอาสาพระราชทาน" ประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่ใช้เป็นสถานที่กักกันตัวฯ ดังกล่าว และเพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านจิตอาสาและใช้ทรัพยากรของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในภาวะวิกฤต

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา