ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมตรวจการสถานที่กักกันตัวในชุมชน (Community Isolation) สำหรับแยกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตวังทองหลาง ของวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมตรวจการสถานที่กักกันตัวในชุมชน (Community Isolation) สำหรับแยกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตวังทองหลาง ของวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมตรวจการสถานที่กักกันตัวในชุมชน (Community Isolation) สำหรับแยกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตวังทองหลาง ของวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา