การอบรมการจัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่าง 7-8 สิงหาคม 2564

การอบรมการจัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่าง 7-8 สิงหาคม 2564

ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการอบรมการจัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่าง 7-8 สิงหาคม 2564 จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา