การประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลรายละเอียดในโปรแกรมการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IVEQA ออนไลน์ ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา