ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา(กพศ.) ครั้งที่ 1-2565

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา(กพศ.) ครั้งที่ 1-2565

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา(กพศ.) ครั้งที่ 1-2565 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Google Meet

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา