การประชุมคณะทำงานอำนวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะทำงานอำนวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2565

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมคณะทำงานอำนวยการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meeting)

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา