การประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2566 สาขาวิชาการตลาด(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

การประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2566 สาขาวิชาการตลาด(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นางพรรณี พุทธเจริญทอง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต และคณะอาจารย์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2566 สาขาวิชาการตลาด(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา