การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล (Intelligence Center) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล (Intelligence Center) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

การขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล (Intelligence Center) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ดร.ศิริพรรณชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และนางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พร้อมคณะผู้บริหารและครู อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมหารือการขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูล(Intelligence Center) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง CVM วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา