ลงพื้นที่กับคณะทำงานโครงการสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ลงพื้นที่กับคณะทำงานโครงการสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานโครงการสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ในฐานะที่ปรึกษาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูล นโยบายคุกกี้ ของเรา